Tantestület

 
 

 

Tantestület 2017-2018

 

Igazgatóság:

Trinfa Pálma - igazgató

Sata Ignác - aligazgató

 

Román nyelv és irodalom katedra:

Pop Iuliu Cătălin

Mészáros Mária

 

Magyar nyelv és irodalom katedra:

Tifán Magdolna

Lőrinczi Kinga

Marosfői Katalin

Sata Ignác

 

​Matematika katedra:

Zongor Imre

Zongor Ibolya

 

Idegennyelv katedra:

Ilyés-Nagy Boglárka

Kápolnási Ágnes

Sándor Éva

Borsos Krisztina

 

Fizika katedra:

Szász Zoltán

Ferencz Csaba

 

Kémia katedra:

Puskás Zsuzsánna

 

Biológia katedra: 

Szász Magdolna

 

Földrajz katedra:

Balázs György

 

Történelem katedra:

Kápolnási Zsolt

 

Informatika katedra:

Nagy-Imecs Vilmos

 

Egyéb társadalomtudományok:

Trinfa Pálma

Varga Andrea

 

Testnevelés katedra:

Hogyai Katalin

Demeter László

Kovács Levente

 

Szaktanárok, oktatómesterek:

Liszkovics József

Bota Sándor

Ilyés Éva

Zátyi Hajnalka

Török Sára

Kis Berta

Kálmán István

Mihály Tibor

Kiss-Mihály Csaba

Gergely Mária

Fodor Györfi Erzsébet

Áchim Ferenc

Kálmán László

Gedő Emil

Mihály Árpád-Előd

 

Hitoktatók:

Barabási Domokos (református)

Péter István (református)

Bencze Ilona (unitárius)

Léta Zsolt (unitárius)

Nagy Enikő (katolikus)

Sata Ignác (katolikus)